Kancelaria zapewnia wszechstronność, nowoczesność, elastyczność oraz metody i zasady współpracy z klientami znane z kancelarii zagranicznych świadczących pomoc prawną w Polsce, a jednocześnie fachowość i znajomość uwarunkowań lokalnych cechujące najlepsze kancelarie polskie.

Kancelaria jest przygotowana do świadczenia usług w sposób komplementarny, co przejawia się przede wszystkim w możliwości świadczenia obsługi bieżącej podmiotów gospodarczych, uczestniczenia przy konstruowaniu i przeprowadzaniu konkretnych transakcji i projektów, a w razie potrzeby również reprezentacji stron w sporach przed sądami powszechnymi i polubownymi.

Jako że wspólnikami są adwokaci, spółka jest w stanie również służyć pomocą w postępowaniu karnym oraz w sprawach rodzinnych i opiekuńczych.

Kancelaria świadczy usługi prawne w języku angielskim, w tym zarówno przygotowywanie dokumentów, sporządzanie umów jak i prowadzenie rozmów czy negocjacji w języku angielskim.

Prawnicy Kancelarii władają ponadto językiem niemieckim, hiszpańskim oraz francuskim w stopniu umożliwiającym kontakty i rozmowy z klientami.

Kancelaria współpracuje z doradcą podatkowym, co zapewnia w pełni profesjonalne i kompleksowe świadczenie pomocy prawnej w szczególności przy obsłudze podmiotów gospodarczych.

ul. Śmiała 31
01-523 Warszawa

Tel.: +48 22 892-00-06
Fax: +48 22 892-00-04

E-mail: sekretariat@kancelariabartosiak.pl